Kapatmak için ESC 'a basın

Veya Popüler Kategorilerimizi kontrol edin...

NE NEDİR?

5   Articles
5
1 Dakika
22

Sevr dağı demektir. Sevr, Mekke’de bir dağın ismidir. Medine cihetinde Mekke’den 1.5 saat uzaklıktadır. Peygamberimiz a.s. ve…

1 Dakika
23

Kahr, zorlama, hâkimiyet anlamındaki cebr kökünden gelen ceberût, hadislerde azamet, kibriyâ, zorbalık, cebbarlık anlamlarında kullanılmıştır. Tasavvuf kavramı olarak…

1 Dakika
56

Çırak, “bir ustanın yanında zanâat veya sanat bilen kimse, şakirt” demektir. Çırak sözcüğü lügatte, “zanaat bilmek için…

1 Dakika
51

Lügatte “bir şeyi ıslah etmek, düzenlemek ve bcerahate güç kullanarak iş yaptırmak” anlamlarındaki c-b-r kökünden türeyen cebriyye…