Hicrî takvim, Hz. Ömer’in r.a. halifeliği zamanında Hicretderi 17 sene sonra, Miladi 639 senesinde, bir araya gelen bir meclis tarafından Hz. Ali’nin r.a. önerisiyle, Hicretin hakikatleştiği sene 1 başka bir deyişle ilk sene kabul edilerek oluşturulmuştur.

Sözlükte “doğrultmak, düzenlemek; kıymetini tanımlamak” anlamlarına gelen takvîm kelimesi terim olarak “bir olayın belirli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, ebatlarını verme” ve “bunu veren belge” demektir. Söz konusu ebatlar sene, ay, gün sayısı ve gün ismi biçiminde tanımlanmıştır. Kur’an’da bir yerde geçen kelime et-Tîn 95/4 insanın yaratılırken en hoş şekilde tertip edildiğini ifade eder.

Takvim reformu Hz. Peygamber s.a.v. zamanında yapıldı, ancak İslâm tarihinin başlangıcı olarak hicret hadîsesinin esas alınması Hz. Peygamber’in s.a.v. ölümünden altı sene sonra Hz. Ömer’in r.a. hilafeti zamanında benimsendi.

Hicretin resmen takvim başlangıcı sayılması Hz. Ömer zamanında 17 638 senesinde gerçekleşmiştir.

Hicrî takvim, Hz. Ömer’in r.a. halifeliği zamanında Hicretderi 17 sene sonra, Miladi 639 senesinde, bir araya gelen bir meclis tarafından Hz. Ali’nin r.a. tavsiyesiyle, Hicretin hakikatleştiği sene 1 kabul edilerek oluşturulmuştur.

Hicrî takvim, İslami, Müslüman ya da Arap takvimi, 1 seneyi 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in s.a.s. Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç seneyi 1. sene kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı başka bir deyişle takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

Kategori: