Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber s.a.s., “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Zira onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” Buhârî, Savm, 26 buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu andırıldıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur. Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Kategori: