Besmele her hayrın başıdır. Her işe besmele ile başlamak en güzelidir. Ardından Allah Teâla’ya hamd etmek ve Resûlullâh Efendimiz’e salavat getirmek duânın âdaplarındandır.

Allah’tan hayırlısını isteyip, gayret ederek aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm”

Mânası:”Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın ismiyle”

Okunuşu:- “Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin”

Mânası: “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.  Hamd methetme ve methedilme, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Fâtiha Sûresi 1-7”

Her duâda Peygamber Efendimize salavat getirmek efdaldir.

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tün­cînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa’l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi’s-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â’le’d-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemîi’l-hayrâti fi’l-hayâti ve bâ’de’l-memât. Âmin yâ mü­cîbe’t-da’vât ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.”

Mânası: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öy­le bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün fobi ve be­lâ­lar­dan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürme­tine ye­rine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rah­metin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rah­me­tin hürmetine yaşamda iken de, can verdikten sonra da düşü­nü­le­bi­lecek bütün hayırların en yücesine eriştir. Duamızı kabul et, ey dualara yanıt veren Allah’ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Okunuşu: “Rabbi zidnî ilmen”

Mânası: “…Rabbim, ilmimi artır.” Tâ Hâ Sûresi 114

Okunuşu: “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Mânası: “…Rabbim! Gönlüme rahatlık ver. İşimi bana basitleştir. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” Tâ Hâ Sûresi 25-28

Okunuşu: “Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Mânası: “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla takviye edici bir kuvvet ver.”  İsrâ Sûresi 80

Okunuşu: “Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa‘ ve min kalbin lâ yahşa‘ ve min nefsin lâ teşba‘ ve min da‘vetin lâ yüstecâbü lehâ.”

Mânası: “Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” Müslim, Zikir 73

Okunuşu: “Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Mânası: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda bereketli eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”  Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510

Etiketler:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,