Sevr dağı demektir. Sevr, Mekke’de bir dağın ismidir. Medine cihetinde Mekke’den 1.5 saat uzaklıktadır. Peygamberimiz a.s. ve Ebû Bekir r.a. M. 622 senesinde Medine’ye hicret ederken Mekke müşriklerinin takibinden kurtulmak için bu dağda bir mağaraya saklanmışlardır. Hz. Muhammed a.s. ve Ebû Bekir r.a. mağarada iken, mağaranın girişine örümcek ağ örmüş, bir ağaç bitmiş ve ağacın dallarına yabanî güvercinler yuva yapmıştır. Burada üç gün üç gece kalmışlardır. Peygamberimizi tâkip edip arayan müşrikler, bu mağaraya gelmişler, içlerinden biri içeri girip aramak istemiş, Ümeyye ibn Halef, “orada ne gezsinler baksana örümcek ağ germiş, kuşlar yuva yapmış” diyerek fikrinden vazgeçirmiştir. Böylece Allah, Peygamberimizi ve yol arkadaşına gözetmiştir. Kur’ân’da bu mağara hadiseyi, Tevbe sûresinin 40. âyetinde anılmakta ve Allah’ın Peygamberimizi ve dostunu görünmeyen askerlerle gözettiği, onlara destek ettiği ve güven verdiği bildirilmektedir.

Kategori: