Çırak, “bir ustanın yanında zanâat veya sanat bilen kimse, şakirt” demektir.

Çırak sözcüğü lügatte, “zanaat bilmek için bir ustanın yanında çalışan kimse” anlamına kazanç.

Bir iş dalında, o işin gerektirdiği her türlü bilgi, maharet ve iş sürecini baştan sonra yapabilecek yetkinlikte bir akılda tarafından yetiştirilen ve iş disiplini kazanması için iş yeri bünyesinde pratik eğitime alınan şahıslara “çırak” denir.

Çırak aranıyor.

***

Çırak işi nasıl bilir?

***

İki üç yüzyıl evvel gelip giden saf ustalara çırak olmaya dahi lâyık değildirler.

***

Onun içindir ki çırakları arasında en mesutları Hindistan’a çağrılanlar oldu.

***

Bunlar işte çırak dahi değildirler.

Kategori: