Ahmed bin Hanbel -rahmetullâhi aleyh- hakikî ilmin kıymeti hakkında şöyle der:

İlim; insanlara, ekmek ve su kadar lâzımdır.

İlim; sadece rivâyet, kuru mâlûmat ve zihinde yığılan bilgi yükü değildir.

İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.

Meziyet; ancak fazîlet, ilim ve irfan tamamlığı iledir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Rehberleri, Erkam Yayınları

Kategori: