Kadınlar ay hâli hayız ve lohusalık nifas denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç yakalamazlar. Daha sonra yakalayamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyet eten bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, arınılınca bu günün orucunu da kaza eder. Merğînânî, el-Hidâye, II, 276 İftar müddetine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan’ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Kategori: