En büyük gaflet, insanın Allah yolunda olmadığı hâlde Oʼnun “Rahman, Rahîm, Gaffâr” sıfatlarına sığınarak kendini aldatmasıdır.

Nefis ve iblis, insanı şu telkinlerle kandırmaya çalışır:

“Nasıl olsa Allah, Ğafûr ve Rahîm’dir, acımalıların en acımalısıdır. Sen günah işlesen de O bağışlar…

Sen daha gençsin, şimdi arzusunu al, ihtiyarlayınca kulluk görevlerini yaparsın…”

Cenâb-ı Hak böyle telkinlere aldanmaktan kullarını îkaz sadedinde şöyle emretmektedir:

“…Sakın o çok kandırıcı iblis sizi Allâh’ın bağışlamasına güvendirerek kandırmasın.” Lokman, 33; Fâtır, 5

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Kategori: