A‘lâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İsmini, Allah Teâlâ’nın birinci âyette geçen ve “en yüce, en üstün” mânasına gelen اَلْاَعْلٰى  A‘lâ isminden alır. Mushaf tertîbine göre 88, iniş sırasına göre 8. sûredir.

Hz. Peygamber s.a.s. A’lâ sûresini çok severdi. Vitir namazında çoğunlukla birinci rekatta bu sûreyi, ikinci rekatta Kâfirûn sûresini üçüncü rekatta ise İhlâs ve Muavvizeteyn’i okurdu. Bayram ve Cuma namazlarında da bu sûreyi sık sık okudukları söylenti edilir. Ebû Dâvûd, Vitr 4; Tirmizî, Vitr 9

Kaynak: kuranvemeali.com

Kategori: