Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin yola çıkarken okunmasını tavsiye ettiği dua ve sureler…

Sefere yola çıkarken şu beş sûre, evvelinde ve sonunda besmele-i şerîfe ile okunmalıdır:

Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri…

Sefere çıkarken okunacak duâları Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle emretmişlerdir:

“Bir sefere çıktığın zaman dostların içinde hâli en hoş ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sûreyi oku: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini. Her sûreye besmele ile başla ve besmele ile tamamla.” Heysemî, X, 134

Kısa sureleri okumak için tıklayınız

Seferde yolda ise şu duâ okunmalıdır:

“Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla.

Ey Rabbim! Senden dayanak istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin güçlüğünü eksilt! Seferimin meşakkatini basitleştir ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim! Sadrıma inşirah ver. İşimi basitleştir, dilimdeki düğümü çöz. Allah’ım, kendimi, dinimi, ehlimi, mülkümü, akrabamı, bana ve onlara ihsan ettiğin âhiret ve dünyâya müteallik tam nimetlere seni vazgeçiyorum ve onları sana emânet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü makûsluktan ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri erimimize eriştir ey Rabbim! Ey Rabbim! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!” krş. Nevevî, el-Ezkâr, 195 vd.

“Sefere yola çıkmayı düşünerek evinden dağılan bir kimse yola çıkarken:

“Allah’ın ismiyle. Allah’a îmân ettim, Allah’a sarıldım, Allah’a tevekkül ettim, efor ve kuvvet ancak Allah’ın desteğiyledir.” derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiblendirilir ve makûs bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir.” Ali el-Müttâkî, no: 17534

“Sizden biriniz bir sefere çıkmak, yahud bir erimde konaklamak isteyince, eşyasını koyup, çevreye bir çizgi sürükledikten sonra:

“Allah Rabbimdir, O’nun şerîki yoktur.” derse eşyası muhafaza olunur.” Ali el-Müttâkî, no: 17553

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

Kategori: