İnfitâr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen انْفَطَرَتْ infetarat fiilinin masdarından alır. اَلإنْفِطَارُ infitâr, “göğün yarılıp parçalanması” mânasına kazanç. Sûre,انْفَطَرَتْ  infetarat ve اَلْمُنْفَطِرَةُ Münfetira isimleriyle de anılır. Hem Mushaf tertîbine hem de iniş sırasına göre 82. sûredir.

Hz. Peygamber’in s.a.s. bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin korkusuna işaret ederek, “Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize’ş-şemsü küvvirat Tekvîr, ize’s-semâün fetarat İnfitâr ve ize’s-semâün şekkat İnşikāk sûrelerini okusun” dediği Tirmizî, “Tefsîr”, 81 dedikodu edilmiştir.

Kaynak: kuranvemeali.com

Kategori: